Podmínky použití a ochrana soukromí

Základní informace

Multideník.cz včetně všech jeho součástí (dále jen „služba“) je poskytován „tak jak je“ a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, které by mohl způsobit. Vzhledem k tomu že je služba bezplatná, není zaručena ani stoprocentní funkčnost, ani bezchybnost.

Uživatel také nesmí úmyslně narušovat, přetěžovat či jinak poškozovat jméno nebo obsah služby. Veškeré bezpečnostní či jinak závažné chyby je povinen ihned nahlásit provozovateli a neposkytovat tyto informace dále.

Provozovatel je také oprávněn zobrazovat na stránkách služby reklamu, a to i kontextově cílenou.

Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoli zásahu do služby, změny jakékoli její části, omezení použití některých funkcí, či úplnému zabránění přístupu ke službě. Provozovatel si také vyhrazuje právo službu přestat úplně poskytovat bez jakékoliv náhrady a to i bez předchozího oznámení.

Používáním služby vyjadřujete váš souhlas s těmito podmínkami použití. Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoliv změnit bez nutnosti dřívějšího oznámení uživateli, který dalším používáním služby vyjadřuje souhlas s danými změnami.

Účty a bezpečnost

Pro registraci je vyžadována e-mailová adresa, na kterou je provozovatel oprávněn zasílat emaily s aktivačním kódem, zapomenutým heslem a o případných novinkách ve službě. Provozovatel se zavazuje, že adresu nepoužije k zasílání nevyžádané reklamy a ani ji nepředá třetím stranám.

Za veškeré texty, obrázky a další soubory (dále jen „data“) nese zodpovědnost daný registrovaný uživatel.
Provozovatel nenese za tyto data žádnou zodpovědnost, ani si na ně neklade žádné práva. Data nadále zůstávají duševním či jiným vlastnictvím daného uživatele. Je zakázáno tyto data kopírovat a umisťovat bez uvedení zdroje či bez vědomí a souhlasu uživatele, pokud tak sám vyloženě neurčí a data tak nebudou přímo označeny.

Je zakázáno vkládat jakékoliv data, které porušují platné zákony dané země ve které se nachází uživatel či služba, šíří nesnášenlivost či jinak podněcují k násilí či zločinnosti. Také jsou zakázány vyloženě erotické data, které nejsou umístěny v patřičné kategorii (od 18 let) a jiné hrubě urážlivé či nemorální data.

Provozovatel si vyhrazuje právo mazat, přesouvat, či upravovat data, které nesplňují dané podmínky, nebo jsou nevhodné jiným způsobem (dle posouzení provozovatele) a to i bez předchozího upozornění.

© 2009 - 2018 Robert Pösel, webdesign Jaroslav Bereza. Podmínky použití a ochrana soukromí. Generováno 0,43295s