Multideník.cz končí!
Prosím exportujte si (po přihlášení) své záznamy a komentáře.
Web bude smazán 25.5.2018.
Případný kontakt: E-mail / Facebook (Robert Pösel)

Předpoklady duchovního úspěchu

Kategorie: Obecné
Vloženo: 22.4.2014 - 15:55
Zobrazeno: 299x
Začátek: 22.4.2014 - 11:27
Obsah příspěvku:

Ve stejnojmenné přednášce Eduard Tomáš jednou rozebíral, jaké předpoklady by měl mít jogín, aby dosáhl hmatatelného duchovního úspěchu. Toto však rozhodně platí nejen pro jogíny, ale pro všechny adepty všech směrů. Proto bych se s Vámi o tyto cenné informace rád podělil. Eduard Tomáš používá relativně často pojem Bůh, ale můžete si místo toho pojmu cokoli jiného – například Vesmír, Matku Přírodu, Všeobjímající energii, Prozřetelnost, Bytí, atd.

Předpoklady duchovního úspěchu:

1. Diskriminace – Schopnost rozlišit mezi skutečným já a falešným já (egem).

2. Nepřipouta­nost – Když adept pochopí rozdíl mezi já a nejá (falešné já), pozná také, že celý svět je nestálý a iluzorní, a že jeho prožívání zcela závisí na pohledu pozorovatele – rozhoduje zde, zda pozorovatel pozoruje skrze opravdové či falešné já. Proto pozná, že nemůže nikdy dosáhnout trvalého štěstí prostřednictvím nějaké věci, byť by byla sebeúžasnější. Pozor, mezi věci patří také některé zážitky, například telekineze, atd.. Proto se adept vnitřně osvobozuje od jakýchkoli tužeb. Uspokojení adept hledá pouze v Bohu, v jeho hledání a cestě k němu. Jak říkával Eduard Tomáš: „Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás.“

3. Sebeovládání – Indiference k běžným zážitkům smyslů, překonávání svých závislostí. Sebeovládáním se rozumí opravdové ovládání mysli, tzn. aby mysl byla naším nástrojem, a ne aby adept byl nástrojem jejím.

4. Skromnost – O té se E. Tomáš příliš nerozpovídal, ale zmiňuje, že souvisí s nepřipoutaností. Dále říká, že naše pravé já je obyčejné, a proto je tolik ignorováno.

5. Trpělivost – Zde to je nejen běžně chápaná trpělivost, ale také odolávání starostem, a to bez snahy starostem uniknout.

6. Víra v nauku či ve slova učitele – Bez toho to nejde, naštěstí té nebývá myslím nedostatek.

7. Soustředění – Schopnost soustředit se dokonale na vykonávanou činnost (cvičení).

Výsledkem pěstování těchto schopností není nic menšího, než opravdová milost Boží, která se projevuje nejčastěji ve formě žhavé touhy po pravdě, a po definitivním osvobození. Tato milost v sobě zahrnuje také touhu zbavit se definitivně všech závislostí. Tento stav Boží milosti, kterému také přezdíváme „stav mocný“ je natolik mocný (tak to skutečně E. Tomáš nazval), že dokáže odstranit i tu největší překážku na cestě k osvícení, a to ztotožňování se s tělem a myslí, a také dokáže odstranit iluzi oddělenosti od ostatních.

Pamatujte, že milost Boží je skutečně nekonečná, a vždy znovu a znovu nás bude vtahovat zpět k poznání pravdy. Eduard říkal, že když adept udělá jeden krok k Bohu, tak on jich k němu udělá deset. Určitě sami poznáte, pokud se tak již nestalo, že je to pravda. Než jste vůbec vykročili na svou duchovní cestu, Bůh vás již dlouho očekával. Vězte, že Bůh s vámi počítá, a jakmile jednou vykročíte na cestu, už nikdy vám tuto cestu nepřestane připomínat.

Pro psaní komentářů je vyžadováno přihlášení.
Žádné komentáře
Komentářů: 0
© 2009 - 2018 Robert Pösel, webdesign Jaroslav Bereza. Podmínky použití a ochrana soukromí. Generováno 0,22488s